Instytut Heurystycznego Rozwoju oferuje kompleksową obsługę inwestycyjno-doradczo-szkoleniową obejmującą:

 

kompetentne przygotowanie i prowadzenie projektów współfinansowanych środkami wsparcia w ramach:

  • funduszy unijnych
  • funduszy krajowych
  • funduszy innych donorów
 

profesjonalne opracowanie i wykonanie:

  • biznes planów
  • analiz strategicznych
  • studiów wykonalności
  • strategii rozwoju
 

wysokiej klasy szkolenia dedykowane.

 

Każda nasza realizacja jest niepowtarzalnym wydarzeniem odpowiednio przygotowanym do spełnienia zidentyfikowanych i uzgodnionych oczekiwań klienta.

W realizacjach powierzonych nam zadań wykorzystujemy standardy zarządzania projektami International Project Management Association (IPMA), Business Process Management Initiative (BPMI) oraz metody Project Cycle Management (PCM), Scrum. Jeśli wymaga tego specyfika realizowanego projektu to stosujemy normy wypracowane przez CEN (European Committee for Standardization) lub normy krajowe.

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Instytutu Heurystycznego Rozwoju Sp.Jawna
poprzez zastosowanie technologii ICT i oprogramowania specjalistycznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego