Instytut Heurystycznego Rozwoju oferuje:

 
 kompleksowe przygotowanie projektów współfinansowanych środkami wsparcia:
 • programów Unii Europejskiej
 • programów krajowych
 • programów i funduszy innych donorów
   

 całościową obsługę realizacji projektów współfinansowanych środkami wsparcia

 profesjonalne opracowanie i wykonanie:
 • biznes planów i studiów wykonalności
 • strategii rozwoju
 • analiz ekonomicznych, finansowych, strategicznych
   
 wsparcie administracyjno-prawne w obszarze gospodarczym

 

W naszych realizacjach wykorzystujemy standardy i metody zarządzania projektami.

 

Usługi Psychologiczne GAMMA-4D Żaneta Krzywoń oferuje:
 

 • poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, terapie indywidualne
 • badania psychologiczne wymagane do pozwolenia na posiadanie broni
 • szkolenia i warsztaty psychologiczne
 • opiniowanie sądowo–psychologiczne

 

 

 

 

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Instytutu Heurystycznego Rozwoju Sp.Jawna
poprzez zastosowanie technologii ICT i oprogramowania specjalistycznego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego